För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

FÖRETAGET

 

OM IKAROS

Att samarbeta med Ikaros är ett kvalitetsmärke i sig. Man visar att man är engagerad i miljöförbättrande åtgärder och bryr sig både om sina kostnader och den biologiska grund vi alla vilar på. Honnörsbegrepp som ansvar, miljösäkerhet och hållbar utveckling är för oss inte tomma försäljningsargument, utan utgör själva fundamentet i hela vår verksamhet.

 

Som kund till Ikaros skall man kunna förvänta sig den bästa service, oavsett om man handlar en kartong torkdukar då och då, eller beställer avancerade produkter till en hel koncern. Ibland blir det fel, men alla medarbetare gör sitt bästa för att vår kund ska bli nöjd.

 

Det är stor skillnad på ett kommunalt spillskydd i strandnära miljöer, och ett industriellt spillskydd vid daglig drift. Ikaros behärskar båda – och allt däremellan. Genom djupgående kunskap om våra produkter och dess användning kan Ikaros minska både kostnader och miljöpåverkan. Våra säljare är sakkunniga inom sina produktområden. Sammantaget har vi Nordens mest omfattande kunskap om spillskydd - med heltidsanställda kemiingenjörer och expertis inom smörjmedel.

 

Vi strävar hela tiden efter att behålla det lilla företagets flexibilitet, att kunna anpassa en skräddarsydd produkt för kundens specifika behov. I denna process skapas nya lösningar, metoder, standarder och kombinationer av alltihop för vitt skilda områden. På detta vis är Ikaros inte bara en del av utvecklingen inom spillskyddsområdet - utan leder den.

 

Vi försöker leva som vi lär, aktiva inom idrott, och sponsrar åtskilliga aktiviteter - i synnerhet inom ungdomsidrott. Som arbetsplats har företaget en rejäl spännvidd av människor i många olika åldrar och med olika bakgrund. Faktorer som bidrar till nya infallsvinklar och dynamik. Vi verkar politiskt för att förbättra spillskyddet på lagstiftande nivå, och strävar efter att höja medvetandegrad och kunskap om spillredskap och dess användning hos alla människor. Men det största samhällsansvaret tar vi i vårt dagliga arbete:

 

- Att tillsammans med vår kund minska och förhindra farligt olje- och kemikaliespill så snabbt, enkelt och effektivt som möjligt.

 

KVALITET OCH MILJÖ

Som Miljöteknikföretag med stor kundkrets är det viktigt för Ikaros att arbeta efter en både tydlig miljö- och kvalitetspolicy. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ikaros driver även utvecklingen av en egen standard för Spillskydd, vilken fungerar som komplement till ISO 14001.

 

KVALITET- OCH MILJÖPOLICY

Med utgångspunkt i kundernas behov skall Ikaros Cleantech AB vara Nordens ledande specialist av produkter för spillskydd, rengöring och smörjteknik samt tillhörande tjänsteutbud och produktutbildning.

Genom djupgående kunskap om våra produkter och dess användning minskar vi våra kunders kostnader och miljöpåverkan. Med vår expertis erbjuder vi våra kunder konsulterande tjänster i syfte att öka kundernas miljömedvetenhet.

Ikaros Cleantech AB skall uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav genom att bevaka aktuella myndighetskrav och ständigt utvärdera verksamheten.


Ikaros strävar efter att erbjuda våra kunder hög kvalitet på produkter och tjänster, samt påverka miljön på minsta möjliga sätt, genom att:

 

• Vår personal är kompentent, engagerad och kundfokuserad samt att vi ständigt utvecklar organisationens kunskap och resurser.

• Vi strävar efter att lyssna på våra kunder och vägleda dem med vår expertis och vårt kunnande.

• Arbeta i nära samarbete med våra leverantörer och att använda oss av leverantörer som erbjuder hög kvalitet på både produkter och tjänster

• Hålla en hög servicegrad, leveranssäkerhet och att ständigt se över kundnöjdheten.

• Optimera våra transporter, bland annat genom samfraktning i största möjliga mån.

• Kunna erbjuda ett stort sortiment av miljömärkta produkter. 

• Konstant se över våra rutiner, arbetssätt och produkter för att uppnå ständig förbättring.

2017-01-10

Jonas Jaenecke

VD

 

VAR FINNS VI?

Vi har idag kontor i Malmö, Linköping, Stockholm och Helsingfors. Våra säljare arbetar i hela Sverige och Finland.

 

 

Start > Om Ikaros > Företaget
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms