För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Sök i resultat
Antal träffar 11
602
Ikasol Mineraliskt Granulat 30L
Pris exkl.94.00
Välj
Ikasol 602 30L. Finkornigt, miljösäkert granulat som även kan användas vid brandskydd. Ikasol 602 är ett granulat som är framtaget för absorbering av alla vätskor, undantaget syror. Den är lämplig för bruk på vägar och golv samt andra underlag, där en fullständig absorbering är önskvärd. Ikasol 602 innehåller inga hälsofarliga eller miljöskadande material. Produkten innehåller inga organiska material och kan med fördel användas som brandhämmande medel. Ikasol 602 säkrar en snabb och säker absorbering vilket medför mindre risk för skador och utsläpp i natur och på arbetsplats. Är enkelt att hantera och samla in efter användning.
608
Ikasorb 1850 Granulat 10 kg
Pris exkl.73.00
Välj
Ikasorb 1850. Finkornigt, snabbverkande granulat. Ikasorb 1850 är lämpat för alla absorbtionsuppgifter på fasta ytor. Med sin fina kornstorlek tränger Ikasorb 1850 ner i mindre sprickor och ojämnheter. Optimal friktion uppnås även vid full mättnad av granulatet. 1850 är väl lämpat för absorptionsuppgifter där det krävs stor kontakt med ytan och snabb absorption till exempel på vägbanor, där snabb röjning är avgörande. Passar väl att använda mot aceton. Kornstorlek 0,5-1,0 mm. Granulatet är kemiskt stabilt, vilket innebär att granulatet inte reagerer med det absorberade spillet.Kemiskt inaktivt med alla vätskor (undtaget flussyra/fluorvätesyra). Mångsidig absorbent för olja, syror/baser och vattniga/organiska blandningar.
608-10SPANN
Ikasorb Granulat 10 kg/hink
Pris exkl.117.00
Välj
Ikasorb Spann. Finkornigt granulat i portabel förpackning. Ikasorb Spann lämpar sig för alla absorptionsuppgifter på fasta ytor. Med sin fina kornstorlek tränger granulatet ner i mindre sprickor och ojämnheter. Optimal friktion uppnås även vid full mättnad av granulatet. Produkten är väl lämpad för akuta absorptionsuppgifter där en enklare, portabel lösning är avgörande för ett snabbt resultat. Granulatet är kemiskt stabilt, vilket innebär att granulatet inte reagerer med det absorberade spillet. Kemiskt inaktivt med alla vätskor (undtaget flussyra/fluorvätesyra ). Mångsidig absorbent för olja, syror/baser och vattniga/organiska blandningar. Kornstorlek 0,5-1,0 mm.
SRPB
Pelican Box - Mobil saneringsvagn
Pris exkl.5 470.00
Välj
Snabbt och enkelt flyttar du absorbenten och utrustningen till platsen för ingripandet. Du har allt som behövs till hands för att snabbt och effektivt ta hand om utsläppet. Återvinn och återanvänd absorbenten genom att separera det smutsiga medlet från det som kan återanvändas och som faller tillbaka i behållaren. Lucka som underlättar åtkomsten till absorbenten. Luckan gör det enklare att komma åt absorberingsmedlet. När den är stängd är behållaren garanterat tät. http://www.youtube.com/watch?v=-GO0m6FDnuE
601
Absodan Superplus 10 kg
Pris exkl.83.00
Välj
Absodan Super Plus. Snabbverkande, finkornigt granulat för avfallsminimering. Absodan Super Plus har utvecklats för att klara absorptionsuppgifter där det behövs optimal sugkraft och minsta möjliga avfall, vid t.ex. kemikaliespill. Den stora sugkraften medför att Absodan Super Plus är ytterst snabbverkande. Samtidigt betyder den mycket fina kornstorleken att Absodan Super Plus kan tränga ner i de allra minsta sprickorna och ojämnheterna och därmed lämna ytan helt torr och ren. Kornstorlek 0,2-0,6 mm. Granulatet är kemiskt stabilt, vilket innebär att granulatet inte reagerer med det absorberade spillet. Kemiskt inaktivt med alla vätskor (undtaget flussyra/fluorvätesyra). Mångsidig absorbent för olja, syror/baser och vattniga/organiska blandningar.
6105
EcoProol, 25lit, Gul
Pris exkl.141.00
Välj
Ecoprool 25L. Högabsorberande naturprodukt för de flesta vätskor. EcoProol är mottaglig för det flesta förekommande vätskor. Den är designad för att hantera allt vätskespill. EcoProol har tillförts en mjukgörare, och används för att absorbera vattenbaserade vätskor, oljor och vissa typer av syror. Genom att absorptionsförmågan är mycket stark används absorbenten för fullständig absorption av vätskor på underlag som tex. betong, asfalt och sten. 1 kilo absorberar 4 liter dieselolja. Absorptionsförmåga varierar mellan olika vätskor, beroende på vätskans densitet. Vid upptagande av vissa syror finns begränsningar då sorbenten är ett organiskt material. Används inomhus för absorbering av föroreningar inklusive vatten.
612
Zugol 40l/frp
Pris exkl.145.00
Välj
ZUGOL 40L. Naturbark utan tillsatser. Zugol är en ren naturprodukt tillverkad av furubark, utan några tillsatser av kemiska preparat. Zugol har hög upptagningsförmåga när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emultioner, tvättvätskor och färg. Zugol ska ej användas på salpetersyra eftersom nitrösa gaser kan uppstå. Zugol har omedelbar verkan, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart i vatten som på land.
Torrhalten på Zugolen skiljer sig mellan sommar och vinter eftersom det är en ren naturprodukt. Utseendet på Zugolen kan också skilja mellan sommar och vinter. Barken är ofta lite mörkare på vintern och ljusare på sommaren.

 

 

613
Ecobark 25 liter
Pris exkl.109.00
Välj
Ecobark 25L. Naturens egen lösning för vätskeabsorption. Ecobark är torkad och granulerad furubark. Tallbark är hydrofob, det vill säga flyter på och stöter bort vatten. Den absorberar snabbt vätskor och binder föroreningar utan att läcka. Till exempel olja, paraffin och en mängd kemiska lösningar. Produkten innehåller mikroorganismer som gör det möjligt för naturen att bryta ned blandningen av bark och olja. Ecobark är eldhämmande och kväver gasutsläpp. Skall ej användas till syror, kan utveckla nitrös gas. Testad av IVL samt SP. Sanering där vatten ej skall absorberas.
TH-56
Vermiculite Fine 100 liter
Pris exkl.274.00
Välj
Vermiculite Fine. Ett 100 % oorganiskt granulat. Löses ej upp av vatten och organiska lösningsmedel - Lämplig för sanering av brand/explosionsbenägna kemikalier - Vid sanering av koncentrerad saltsyra* använd extra mycket Vermiculite för att vätskan är stark. - Absorberar fort och har en överlägsen kvarhållningsförmåga - Lämplig som skydd vid transport av lättflytliga kemikalier och elektronisk utrustning - Tål upp till 1200 grader - Kornstorlek 2-4 mm * Viktigt! Följ de föreskrifter och säkerhetskrav som finns i samband med hantering av koncentrerad saltsyra i övrigt.
3LB5/20
InstaZorb 3L
Pris exkl.84.00
Välj
InstaZorb är ett saneringsmedel som passar alla verksamheter, såsom lager, magasin, mekanisk industri, kemisk industri, bensinstationer, verkstäder, hamnar, flyghangarer, bil- och maskinhallar, livsmedelsindustrin, storkök, bostadsföreningar mm. InstaZorb sanerar alla vätskor såsom petroleumprodukter (oljor, bensin, diesel, flygbränsle), glykol, färger (olje-, vatten-, och epoxybaserade), alla kemikalier (baser, alkalier, bekämpningsmedel), kroppsvätskor (blod, urin, spyor) mm. Fördelar: Direktverkande, lämnar ett torrt/halkfritt och rent underlag, absorberar alla vätskor, pH-neutral, miljövänlig, låg egenvikt ger lägre transport/destruktionskostnader.
50L5/20
InstaZorb 50 L
Pris exkl.194.00
Välj
InstaZorb är ett saneringsmedel som passar alla verksamheter, såsom lager, magasin, mekanisk industri, kemisk industri, bensinstationer, verkstäder, hamnar, flyghangarer, bil- och maskinhallar, livsmedelsindustrin, storkök, bostadsföreningar mm. InstaZorb sanerar alla vätskor såsom petroleumprodukter (oljor, bensin, diesel, flygbränsle), glykol, färger (olje-, vatten-, och epoxybaserade), alla kemikalier (baser, alkalier, bekämpningsmedel), kroppsvätskor (blod, urin, spyor) mm. Fördelar: Direktverkande, lämnar ett torrt/halkfritt och rent underlag, absorberar alla vätskor, pH-neutral, miljövänlig, låg egenvikt ger lägre transport/destruktionskostnader.
Start > Produkter > Absorption > POPULÄRA GRANULAT
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms