För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Sök i resultat
Antal träffar 24
390
Spill-Barrier, Neonröd
Pris exkl.5 591.00
Välj
Spill-Barrier. Avgränsa spillet snabbt och säkert med denna flexibla avspärrningsbarriär som är tillverkad av polyuretan för användning på jämna underlag. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark. Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd.
391
Spill-Barrier Light, Neonröd
Pris exkl.3 648.00
Välj
Spill-Barrier. Avgränsa spillet snabbt och säkert med denna flexibla avspärrningsbarriär som är tillverkad av polyuretan för användning på jämna underlag. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark. Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd.
 
395
Brunnsmatta, rund
Pris exkl.710.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
395-2
Brunnsmatta, rund
Pris exkl.1 425.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
396
Brunns-Matta, 4-kantig
Pris exkl.1 135.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
396-2
Brunnsmatta, 4-kantig
Pris exkl.2 053.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
397
Brunnsmatta, 4-kantig
Pris exkl.3 991.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
397-2
Brunnsmatta, 4-kantig
Pris exkl.5 411.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
397-3
Brunnsmatta, 4-kantig
Pris exkl.6 563.00
Välj
Brunnsmatta: Sekundsnabb tätning av brunnar. Tillverkad av polyuretan. Hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. Praktisk väska till brunnsmattorna finns i tre storlekar med Artikelnummer UT2140, UT2142 och UT2143. Pris berorende på storlek.  Anordning för att effektivt täta brunnarna skall finnas i deras närhet och omedelbart kunna användas om det finns risk att dessa vätskor kan rinna ner i brunnen, ex. vid tillbud. Testresultat: Vid 100 °C under 24 timmar bibehöll ormar/mattor sin form och tätningsförmåga, men blir lite mjukare. Vid 140 °C blev produkten så pass mjuk att det finns risk att den ”rinner” igenom gallret den skall skydda. Max 80 °C vid långvarig bruk, då håller produkterna sina egenskaper. Dessa mattor/ormar är till för tillfälliga/akuta lösningar och inte för långvarigt bruk. Övrigt: Produkten består av Polyuretan som bryts ner av solens UV-ljus. Livslängd minst 10 år om den skyddas mot UV-ljus. Vid påverkan av väder och vind bildas ett tunt mörkare ytskikt som i sin tur skyddar mot UV-ljus. Funktionen består. Stor tålighet mot mekanisk påverkan och bibehållen funktion trots skadat ytskikt. Praktiskt bör en brunnsmatta på en gårdsplan hålla i flera år.OBS! Alla brunnsmattor är till för användning vid akuta tillbud, ej som permanent skydd. Vid allt för ojämn mark runt ett brunnslock kan mattorna ej ge 100% skydd. Tänk på att vassa kanter eller vasst underlag tar sönder mattan. Allmänna Riktlinjer: Dagvattenbrunnar på fabriksområden etc., där kemikalier förvaras/hanteras skall vara tydligt utmärkta med skyltar el. dylikt för att även återfinnas vid snötäckt mark.
398
IkaSeal Brunnstätning Stor 660x480x20 mm
Pris exkl.1 365.00
Välj
För sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar. Undvik miljöproblem och utsläpp med IkaSeal Brunnstätning på brunnen. Enkel att hantera och förhindrar effektivt spill att nå dagvattnet. Tätningen är UV-beständig.
399
IkaSeal Brunnstätning Liten 440x470x20 mm
Pris exkl.955.50
Välj
För sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar. Undvik miljöproblem och utsläpp med IkaSeal Brunnstätning på brunnen. Enkel att hantera och förhindrar effektivt spill att nå dagvattnet. Tätningen är UV-beständig.
398-RUND
IkaSeal Brunnstätning rund ø680x20 mm
Pris exkl.3 129.00
Välj
För sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar. Undvik miljöproblem och utsläpp med IkaSeal Brunnstätning på brunnen. Enkel att hantera och förhindrar effektivt spill att nå dagvattnet. Extra långt handtag, art nr 398-RUND-HT finns som tillbehör.
B81-7350
IkaSeal Traffic SQ
Pris exkl.5 056.00
Välj

Undvik miljöproblem och utsläpp med en IkaSeal Brunnstätning på brunnen. IkaSeal Brunnstätning är enkel att hantera och förhindrar effektivt spill att nå dagvattnet. Kärra S820 beställes separat.

B81-7351
IkaSeal Traffic O
Pris exkl.6 874.50
Välj
Undvik miljöproblem och utsläpp med en IkaSeal Brunnstätning på brunnen. IkaSeal Brunnstätning är enkel att hantera och förhindrar effektivt spill att nå dagvattnet. Kärra S820 beställes separat.
60201
Eco-Barriär
Pris exkl.3 412.50
Välj

Praktiskt spillskydd enkelt att anpassa efter era krav och behov! Ett effektivt sätt att hålla ytor öppna samtidigt som det förhindrar oljor, kemikalier och vatten från att rinna ut eller in. Tillverkad i böjlig polyuretan, vilket gör den mycket stryktålig,så att den kan överköras av t.ex truck. Modulerna skruvas direkt i golvytan, och gör att du kan utforma spillskyddet efter yta och behov. OBS! Ej lämplig för lacknafta (White Spirit). Fordon eller truckar med ett avstånd under 50mm från golvet till undersidan av gaffeltruck / fordon , kan skada eko-barriären och bör undvikas. Vid lyft av lastpallar eller andra varor får gafflarna / pall inte röra eko-barriären.

60202
Skarvstycke till Eco-Barriär
Pris exkl.769.50
Välj
Skarvstycke till Eco-Barriär. OBS! Ej lämplig för lacknafta (White Spirit).
60203
Hörndel till Eco-Barriär
Pris exkl.1 539.50
Välj
Hörndel till Eco-Barriär. OBS! Ej lämplig för lacknafta (White Spirit).
MDC01
Brunnsmatta Magnetisk
Pris exkl.595.50
Välj
Magnetisk Brunnsmatta, lätt att använda för tätning av brunnar mot oönskade farliga ämnen som kan hamna i dagvattenledningar. Den magnetiska filmen är permanent och med rätt förvaring behålls dess magnetiska egenskaper. Förvara produkten i torr miljö - inte under 0 ° C. Flexibel, motståndskraftig mot väder och temperatur (-20 ° C till +80 ° C), också resistent mot svaga syror och alkalier.

Stor fördel att den kan återanvändas, kompakt och enkel att underhålla. Material: isotropisk magnetisk film med en permanent magnets egenskaper. Marktryck 52 g/cm ², skikttjocklek 10 mm, färg svart. MDC är resistenta mot de vanligaste ämnena som: Bensin, diesel, fotogen, mineraloljor, motoroljor, fett, djur och vegetabiliskt fett, matolja och varmvatten.

MDC02
Brunnsmatta Magnetisk
Pris exkl.786.50
Välj
Magnetisk Brunnsmatta, lätt att använda för tätning av brunnar mot oönskade farliga ämnen som kan hamna i dagvattenledningar. Den magnetiska filmen är permanent och med rätt förvaring behålls dess magnetiska egenskaper. Förvara produkten i torr miljö - inte under 0 ° C. Flexibel, motståndskraftig mot väder och temperatur (-20 ° C till +80 ° C), också resistent mot svaga syror och alkalier.

Stor fördel att den kan återanvändas, kompakt och enkel att underhålla. Material: isotropisk magnetisk film med en permanent magnets egenskaper. Marktryck 52 g/cm ², skikttjocklek 10 mm, färg svart. MDC är resistenta mot de vanligaste ämnena som: Bensin, diesel, fotogen, mineraloljor, motoroljor, fett, djur och vegetabiliskt fett, matolja och varmvatten.

MDC03
Brunnsmatta Magnetisk med upphängningshållare
Pris exkl.939.00
Välj
Magnetisk Brunnsmatta, lätt att använda för tätning av brunnar mot oönskade farliga ämnen som kan hamna i dagvattenledningar. Den magnetiska filmen är permanent och med rätt förvaring behålls dess magnetiska egenskaper. Förvara produkten i torr miljö - inte under 0 ° C. Flexibel, motståndskraftig mot väder och temperatur (-20 ° C till +80 ° C), också resistent mot svaga syror och alkalier.

Stor fördel att den kan återanvändas, kompakt och enkel att underhålla. Material: isotropisk magnetisk film med en permanent magnets egenskaper. Marktryck 52 g/cm ², skikttjocklek 10 mm, färg svart. Upphängingshållare 615x615x0,6 mm. MDC är resistenta mot de vanligaste ämnena som: Bensin, diesel, fotogen, mineraloljor, motoroljor, fett, djur och vegetabiliskt fett, matolja och varmvatten.

MDC04
Brunnsmatta Magnetisk
Pris exkl.1 130.00
Välj
Magnetisk Brunnsmatta, lätt att använda för tätning av brunnar mot oönskade farliga ämnen som kan hamna i dagvattenledningar. Den magnetiska filmen är permanent och med rätt förvaring behålls dess magnetiska egenskaper. Förvara produkten i torr miljö - inte under 0 ° C. Flexibel, motståndskraftig mot väder och temperatur (-20 ° C till +80 ° C), också resistent mot svaga syror och alkalier.

Stor fördel att den kan återanvändas, kompakt och enkel att underhålla. Material: isotropisk magnetisk film med en permanent magnets egenskaper. Marktryck 52 g/cm ², skikttjocklek 10 mm, färg svart. MDC är resistenta mot de vanligaste ämnena som: Bensin, diesel, fotogen, mineraloljor, motoroljor, fett, djur och vegetabiliskt fett, matolja och varmvatten.


 
SB-MAB-COR
Berm-Barriär, Hörn-sektioner
Pris exkl.1 824.00
Välj

Hörnsektioner till din Berm-Barriär. 2 hörn/frp. Fungerar inte på asfalt.

SB-MAB-KIT
Berm-Barriär
Pris exkl.10 461.00
Välj
Ett ytterst flexibelt avspärrningsalternativ.. Berm-Barriär tillåter Er skapa ett effektivt spillskydd där man vill tillåta trafik av personal och t.ex. gaffeltruckar. Man kan gå, köra över utan att den tar skada. Det 5 cm. höga skyddet håller effektivt eventuellt spill inom avgränsat område. Enkel och snabb montering med medföljande intruktioner. Kan klippas i önskad längd och form. Klargul färg för enkel identifiering. Innehåll: Berm-Barriär 2 st längder, 4 st hörndelar, 6 tuber tätningsmassa/silikon, 1 häftrulle. Tätningsmassan som medföljer användes både som fästmassa mot underlaget samt för att täta vid skarvning. Fungerar inte på asfalt.
 
SB-MAB-WALL
Berm-Barriär, längd
Pris exkl.3 172.00
Välj
Ett ytterst flexibelt avspärrningsalternativ.. Berm-Barriär tillåter Er skapa ett effektivt spillskydd där man vill tillåta trafik av personal och t.ex. gaffeltruckar. Man kan gå, köra över utan att den tar skada. Det 5 cm. höga skyddet håller effektivt eventuellt spill inom avgränsat område. Enkel och snabb montering med medföljande intruktioner. Kan klippas i önskad längd och form. Klargul färg för enkel identifiering. Fungerar inte på asfalt.
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms