För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Sök i resultat
Antal träffar 22
2001314
Dowcal® 100 Koncentrat, 28 kg/dunk
Pris exkl.60.98
Välj
Den nya köldbäraren Dowcal 100 är en etylenglykolbaserad vätska för användning i ett brett spektrum av applikationer inom industri, läkemedel, klimatanläggningar och värmeåtervinning, inberäknat de som kräver korrosionsskydd vid lägre glykolkoncentrationer. Dowcal 100 är en pålitlig och enhetlig beredning som ger ett långvarigt skydd som innehåller Dows köldbärares egna korrosionsinhibitorer som skyddar aluminium, koppar, legeringar, järn och andra metaller. Denna beredning ligger i linje med Dows miljöskyddsambitioner och hållbarhetsmål för 2015.
- Förbättrad prestanda och korrosionsskydd
- Lämplig för användning vid minst 20% koncentration för höga och låga temperaturer
- Fri från aminer, nitriter och fosfater
- Stabil i hårt vatten för att möjliggöra användning med lokala vattentäkter
- Korrosionsskydd för aluminium samt andra metaller och legeringar
- Utökad livslängd - mer än 20 år i väl underhållna system.
Rekommenderat temperaturområde för användning: -50 °C till 170 °C.
Blandbar med Dowcal 10.
2000992
Dowcal® 100 Koncentrat, 230 kg/plåtfat
Pris exkl.34.24
Välj
Den nya köldbäraren Dowcal 100 är en etylenglykolbaserad vätska för användning i ett brett spektrum av applikationer inom industri, läkemedel, klimatanläggningar och värmeåtervinning, inberäknat de som kräver korrosionsskydd vid lägre glykolkoncentrationer. Dowcal 100 är en pålitlig och enhetlig beredning som ger ett långvarigt skydd som innehåller Dows köldbärares egna korrosionsinhibitorer som skyddar aluminium, koppar, legeringar, järn och andra metaller. Denna beredning ligger i linje med Dows miljöskyddsambitioner och hållbarhetsmål för 2015. Förbättrad prestanda och korrosionsskydd - Lämplig för användning vid minst 20% koncentration för höga och låga temperaturer - Fri från aminer, nitriter och fosfater - Stabil i hårt vatten för att möjliggöra användning med lokala vattentäkter - Korrosionsskydd för aluminium samt andra metaller och legeringar - Utökad livslängd - mer än 20 år i väl underhållna system. Rekommenderat temperaturområde för användning: -50 °C till 170 °C. Blandbar med Dowcal 10.
GL071302
Glytherm 10, 28 kg
Pris exkl.35.21
Välj

Glytherm 10 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monoetylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer, värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Glytherm 10 innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Glytherm 10 är klassificerad som hälsoskadlig vara och är märkt med Andreaskors på förpackningen. Glytherm 10 kan lagras i lufttäta behållare i upp till fem år, med bibehållen effekt. Galvaniserade behållare bör ej användas för lagring, p g a korrosionsrisk. Glytherm 10 används inom vvs-branschen (ska ej förväxlas med kylarglykol som är en fordonsglykol). .
Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20 °C): g/cm3 1.1255
Brytningsindex (20 °C): 1.430-1.434
pH-värde (33 vol-%) 8.2
Reservalkalitet mls 0.1 M HCl 21
Glykolhalt vikt-% min. 94
Kokpunkt °C > 155
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20 °C
50.0 volym-% °C ca -35 1.071
45.0 volym-% °C ca -28 1.065
40.0 volym-% °C ca -22 1.058
35.0 volym-% °C ca -18 1.051
30.0 volym-% °C ca -14.5 1.044
20.0 volym-% °C ca -8 1.030

GL072902
Glytherm 20, 35%-ig lösning, ofärgad, 215 kg/fat
Pris exkl.20.59
Välj
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer; värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.

Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122
Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423
pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287
Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121
Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123
Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592
Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120
Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C
 
50.0 volym-%° C ca -29 1.043
42.0 volym-%° C ca -21 1.037
40.0 volym-%° C ca -19 1.036
38.0 volym-%° C ca -17 1.035
35.0 volym-%° C ca -15.5 1.032
30.0 volym-%° C ca -12 1.028
25.0 volym-%° C ca -9 1.024
72802-B
Pris exkl.19.47
Välj
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer; värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.

Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122
Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423
pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287
Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121
Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123
Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592
Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120
Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C
 
50.0 volym-%° C ca -29 1.043
42.0 volym-%° C ca -21 1.037
40.0 volym-%° C ca -19 1.036
38.0 volym-%° C ca -17 1.035
35.0 volym-%° C ca -15.5 1.032
30.0 volym-%° C ca -12 1.028
25.0 volym-%° C ca -9 1.024
GL072302
Glytherm 20, 26 kg/dunk
Pris exkl.39.74
Välj
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.

Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122
Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423
pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287
Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121
Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123
Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592
Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120
Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C
 
50.0 volym-%° C ca -29 1.043
42.0 volym-%° C ca -21 1.037
40.0 volym-%° C ca -19 1.036
38.0 volym-%° C ca -17 1.035
35.0 volym-%° C ca -15.5 1.032
30.0 volym-%° C ca -12 1.028
25.0 volym-%° C ca -9 1.024
GL072901
Glytherm 20, 220 kg/fat
Pris exkl.36.88
Välj
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer; värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.

Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122
Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423
pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287
Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121
Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123
Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592
Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120
Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C
 
50.0 volym-%° C ca -29 1.043
42.0 volym-%° C ca -21 1.037
40.0 volym-%° C ca -19 1.036
38.0 volym-%° C ca -17 1.035
35.0 volym-%° C ca -15.5 1.032
30.0 volym-%° C ca -12 1.028
25.0 volym-%° C ca -9 1.024
GL072827
Glytherm 20, 1055 kg/IBC
Pris exkl.32.49
Välj
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer; värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.

Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:
Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122
Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423
pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287
Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121
Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123
Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592
Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120
Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562
Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C
 
50.0 volym-%° C ca -29 1.043
42.0 volym-%° C ca -21 1.037
40.0 volym-%° C ca -19 1.036
38.0 volym-%° C ca -17 1.035
35.0 volym-%° C ca -15.5 1.032
30.0 volym-%° C ca -12 1.028
25.0 volym-%° C ca -9 1.024
KY073327
Kylarglykol SG Blå Longlife, 28 kg/dunk
Pris exkl.37.56
Välj
Kylarglykol SG Blå. Är en nitrit-, aminfri & fosfatfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Kylarglykol SG Blå har en hållbarhetstid på minst 5 år lagrad i lufttät behållare. Använd ej behållare av galvaniserat stål. Är testad och uppfyller kraven i följande standarder: ASTM D3306, BS 6580/1992, ASTM D 4340, V.A.G 774C, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601. Kylarglykol SG Blå är godkänd av följande: M.A.N., M.T.U., BWB (Tyska försvaret), Svenska försvaret (svensk försvarsstandard FSD 8704).
 
KY075902
Kylarglykol SG Blå Longlife, 235 kg/plåtfat
Pris exkl.35.16
Välj
Kylarglykol SG Blå Är en nitrit-, aminfri & fosfatfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Kylarglykol SG Blå har en hållbarhetstid på minst 5 år lagrad i lufttät behållare. Använd ej behållare av galvaniserat stål. Är testad och uppfyller kraven i följande standarder: ASTM D3306, BS 6580/1992, ASTM D 4340, V.A.G 774C, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601. Kylarglykol SG Blå är godkänd av följande: M.A.N., M.T.U., BWB (Tyska försvaret), Svenska försvaret (svensk försvarsstandard FSD 8704).
KY074302
Kylarglykol SG Röd Longlife, 28 kg/dunk
Pris exkl.39.97
Välj
Kylarglykol SG Röd. Är en nitrit- ,aminfri & fosfatfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Kylarglykol SG Röd har en hållbarhetstid på minst 5 år lagrad i lufttät behållare. Använd ej behållare av galvaniserat stål. Är testad och uppfyller kraven i följande standarder: ASTM D3306, BS 6580/1992, ASTM D 4340, V.A.G. (TL 774 D & F), CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601.
KY074902
Kylarglykol SG Röd Longlife, 235 kg/plåtfat
Pris exkl.37.56
Välj
Kylarglykol SG Röd. Är en nitrit-, amin- & fosfatfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Kylarglykol SG Röd har en hållbarhetstid på minst 5 år lagrad i lufttät behållare. Använd ej behållare av galvaniserat stål. Är testad och uppfyller kraven i följande standarder: ASTM D3306, BS 6580/1992, ASTM D 4340, V.A.G. (TL 774 D & F), CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601.
KY070302
Kylarglykol SH, 28 kg/dunk
Pris exkl.31.55
Välj
SH Kylarglykol. Är en nitrit- och aminfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. SH Kylarglykol uppfyller de flesta motorfabrikanters krav och kan därför användas även när tillverkaren rekommenderar en annan produkt. SH Kylarglykol är testad och uppfyller kraven i Brittisk Standard BS 6580: 1992 samt motsvarar kraven ställda i: ASTM D3306. SAE J1034. ONORM V5123. JIS K2234. CUNA NC 956-16. AFNOR NF R15-601. Produkten kan lagras i minst 5 år i lufttät behållare. Använd ej behållare tillverkad av galvaniserat stål.

Glykol - Vatten - Fryspunkt

25             75         -11 °C           

30             70         -14 °C          

35             65         -18 °C          

40             60          -22°C           

45             55          -27°C           

50             50          -33 °C

KY070902
Kylarglykol SH, 235 kg/plåtfat
Pris exkl.28.42
Välj
SH Kylarglykol. Är en nitrit- och aminfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. SH Kylarglykol uppfyller de flesta motorfabrikanters krav och kan därför användas även när tillverkaren rekommenderar en annan produkt. SH Kylarglykol är testad och uppfyller kraven i Brittisk Standard BS 6580: 1992 samt motsvarar kraven ställda i: ASTM D3306, SAE J1034, ONORM V5123, JIS K2234, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601
Produkten kan lagras i minst 5 år i lufttät behållare. Använd ej behållare tillverkad av galvaniserat stål.

Glykol - Vatten - Fryspunkt

25             75         -11 °C           

30             70         -14 °C          

35             65         -18 °C          

40             60          -22°C           

45             55          -27°C           

50             50          -33 °C

KY070802
Kylarglykol SH, 1135 kg IBC Cipax
Pris exkl.27.18
Välj
SH Kylarglykol. Är en nitrit- och aminfri produkt baserad på monoetylenglykol samt med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. SH Kylarglykol uppfyller de flesta motorfabrikanters krav och kan därför användas även när tillverkaren rekommenderar en annan produkt. SH Kylarglykol är testad och uppfyller kraven i Brittisk Standard BS 6580: 1992 samt motsvarar kraven ställda i: ASTM D3306, SAE J1034, ONORM V5123, JIS K2234, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R15-601
Produkten kan lagras i minst 5 år i lufttät behållare. Använd ej behållare tillverkad av galvaniserat stål.
PR004302
Propylenglykol grönfärgad, 26 kg/dunk
Pris exkl.39.25
Välj
Propylenglykol inhiberad är en kylarglykol baserad på monopropylenglykol (MPG) med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Propylenglykol inhiberad uppvisar samma goda frys- och korrosionshämmande egenskaper som etylenglykolbaserade produkter men har betydligt lägre toxisk effekt, både på hälsa och miljö.
PR003902
Propylenglykol grönfärgad 216 kg/fat
Pris exkl.38.60
Välj
Propylenglykol inhiberad är en kylarglykol baserad på monopropylenglykol (MPG) med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i ett kylsystem i en modern motor. Propylenglykol inhiberad uppvisar samma goda frys- och korrosionshämmande egenskaper som etylenglykolbaserade produkter men har betydligt lägre toxisk effekt, både på hälsa och miljö.
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms