Glytherm 10, 28 kg

Produkt ref.

  GL071302
Maila produkt
X
Glytherm 10, 28 kg
1 118 kr exkl moms
1 397,50 kr Inkl. moms
1 ST

Beskrivning

Glytherm 10, 28 kg

Glytherm 10 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monoetylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer, värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Glytherm 10 innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Glytherm 10 är klassificerad som hälsoskadlig vara och är märkt med Andreaskors på förpackningen. Glytherm 10 kan lagras i lufttäta behållare i upp till fem år, med bibehållen effekt. Galvaniserade behållare bör ej användas för lagring, p g a korrosionsrisk. Glytherm 10 används inom vvs-branschen (ska ej förväxlas med kylarglykol som är en fordonsglykol). . Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:Densitet (20 øC): g/cm3 1.1255Brytningsindex (20 øC): 1.430-1.434pH-värde (33 vol-%) 8.2Reservalkalitet mls 0.1 M HCl 21Glykolhalt vikt-% min. 94Kokpunkt øC > 155Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20 øC50.0 volym-% øC ca -35 1.07145.0 volym-% øC ca -28 1.06540.0

Specifications

Produktinformation

Varunamn Glytherm 10, 28 kg
Förpackning 1 ST
Katalogsida 0

Teknisk specifikation

Färg Blå
Material Etylenglykol
Mått 297x250x444 mm
Volym 0.028
Vikt 28