Glytherm 20, 26 kg/dunk

Produkt ref.

  GL072302
Maila produkt
X
Glytherm 20, 26 kg/dunk
1 125 kr
1 406,25 kr (inkl. moms)
1 ST

Beskrivning

Glytherm 20, 26 kg/dunk
Glytherm 20 är en nitrit-, amin- och fosfatfri monopropylenglykol, avsedd för i första hand värmeöverföring samt som köldbärare inom VVS-applikationer värmepumpsanläggningar, solvärmeanläggningar och som frysskydd i alla typer av värme-/ kylsystem. Lämplig för livsmedelskylning. Innehåller nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion, skumning samt algtillväxt. Är inte märkningspliktig eller transportklassificerad. Glytherm 20 är biologiskt nedbrytbar.Specifikationer-typiska: Enhet: Värde:Densitet (20° C): g/cm3 1.045-1.055 ASTM D 1122Brytningsindex (20° C): 1.432-1.439 DIN 51 423pH-värde (50 vol-%) 6.7-8.2 ASTM D 1287Reservalkalitet ml 0.1 N HCl 10-13 ASTM D 1121Vatten volym-% < 5 ASTM D 1123Flampunkt° C > 120 DIN ISO 2592Kokpunkt° C > 160 ASTM D 1120Viskositet (20° C) mm2 67-73 DIN 51 562Fryspunkter: Dens. g/ ml, 20° C 50.0 volym-%° C ca -29 1.04342.0 volym-%° C ca -21 1.03740.0 volym-%° C ca -19 1.03638.0 volym-%° C ca -17 1.03535.0 volym-%° C ca -15.5 1.03230.0 volym-%° C ca -

Produktinformation

Varunamn Glytherm 20, 26 kg/dunk
Förpackning 1 ST
Katalogsida 0

Teknisk specifikation

Färg Ofärgad
Material Propylenglykol
Mått 297x250x444 mm
Volym 0.026
Vikt 26