spillkit
Hygien & Skyddsutrustning

PRODUKTKATEGORIER

Läs mer

Spillskydd

Förhindra spill av farliga ämnen med marknadens mest kvalitativa produkter.

Läs mer

Rengöring

Minska kostnader, miljö och hälsopåverkan tillsammans med oss.

Läs mer

Smörjteknik

Vi hjälper dig att öka bytesintervaller och minska slitage.

TJÄNSTER

Läs mer

Spillskyddsarbete

Tjänster för en miljösäker arbetsplats. Spillskyddsarbete tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er arbetsplats.

Läs mer

Oljeanalys

Genom noggrann analys av er olja föreslår vi en mer ändamålsenlig produkt som minskar bytesintervaller, kostnader och miljöpåverkan.

Läs mer

Konsultation

Telefonledes rådgivning för produktrekommendationer och hjälp vid t.ex revision.