Miljö & Kvalitet


Witre satsar på kvalitet


Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, förbättrad service och nöjdare kunder.

Witres kvalitetspolicy

Witre är certifierat för kvalitetledningssystemet ISO 9001:2015


Witre slår ett slag för miljön


Witre skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att minska miljöpåverkan, att förebygga förorening och ständigt förbättra verksamheten.

Utdrag ur Witres miljöpolicy

Witre är certifierat för miljöledningssystemet ISO 14001:2015


Naturskyddsföreningen


Vi är stolt stödföretag till Naturskyddsföreningen 2023 . Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. De sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Vi har valt Klimat, som vårt fokus 2023.

Naturskyddsföreningen 2023

FTI


Witre uppfyller det lagstadgade producentansvaret genom anslutning till FTI registret. Producentansvaret innebär att förpackningsmaterial insamlas, utsorteras och återanvänds på ett miljömässigt godkänt sätt.

FTI

El-Kretsen


Tänk på att alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter skall samlas in och återvinnas för miljöns och kretsloppets skull.

El-Kretsen

Effektiva transporter


Vi levererar oftast våra produkter i platta paket. Våra lastbilar samlastas och vi använder tågtransporter där det är möjligt.


UC Sigill


Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.


Kreditvärderingsmodell AAA företag


Trygga, säkra och offensiva affärsbeslut.