Kvalitet och miljö

Som Miljöteknikföretag med stor kundkrets är det viktigt för Ikaros att arbeta efter en både tydlig miljö- och kvalitetspolicy. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ikaros driver även utvecklingen av en egen standard för Spillskydd, vilken fungerar som komplement till ISO 14001.

Ladda ner våra ISO-certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitet- och miljöpolicy

En del av vår Kvalitet- och Miljöpolicy innebär att Ikaros Cleantech AB, med utgångspunkt i kundernas behov skall Nordens ledande specialist av produkter för spillskydd, rengöring och smörjteknik samt tillhörande tjänsteutbud och produktutbildning. Genom djupgående kunskap om våra produkter och dess användning minskar vi våra kunders kostnader och miljöpåverkan. Med vår expertis erbjuder vi våra kunder konsulterande tjänster i syfte att öka kundernas miljömedvetenhet. Ikaros Cleantech AB skall enligt miljölagstiftning och andra förordningar uppfylla rådande kravspecifikationer genom att bevaka aktuella myndighetskrav och ständigt utvärdera verksamheten. Ikaros strävar efter att erbjuda våra kunder hög kvalitet på produkter och tjänster, samt minsta möjliga miljöpåverkan, genom att:

  • Vår personal är kompetent, engagerad och kundfokuserad samt att vi ständigt utvecklar organisationens kunskap och resurser.
  • Vi strävar efter att lyssna på våra kunder och vägleda dem med vår expertis och vårt kunnande.
  • Arbeta i nära samarbete med våra leverantörer och att använda oss av leverantörer som erbjuder hög kvalitet på både produkter och tjänster.
  • Hålla en hög servicegrad, leveranssäkerhet och att ständigt se över kundnöjdheten.
  • Optimera våra transporter, bland annat genom samfraktning i största möjliga mån.
  • Kunna erbjuda ett stort sortiment av miljömärkta produkter.
  • Konstant se över våra rutiner, arbetssätt och produkter för att uppnå ständig förbättring.
Ikaros Cleantech AB kvalitetspolicy
Ikaros Cleantech AB miljöpolicy