Spillskydd

Ett av marknadens bredaste utbud för en miljösäker arbetsplats

Spillskydd omfattar produkter för att förhindra och minska olje- och kemikaliespill. Här ingår allt nödvändigt för att skapa en säker och miljövänlig arbetsplats avseende hälsa, egendom och miljö. Ikaros varumärken är en garanti för att alla krav avseende kvalitet, funktion och säkerhet är uppfyllda.