Tjänster

SSA™ - Systematiskt spillskyddsarbete

Vi hjälper strukturera ert Spillskydd™. Låt oss vandra runt i er anläggning tillsammans med miljösamordnare, underhållschef och/eller brandingenjör. Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys och identifierar risker för spill/läckage av farliga ämnen. Vi använder vår egen 60-sidiga handbok som underlag, både för analys, internutbildning och åtgärdsplaner. Vi ger er sedan ett förslag på hur ni kan förbättra, och känna er mer trygga i arbetet. Ikaros har 10 års erfarenhet av detta - och ett heltäckande sortiment. Ring oss på 031-797 55 00.

Oljesanalys

Med Ikaros® Oljeanalys hjälper vi vår kund att spara pengar, minska slitage och samtidigt miljöpåverkan. Efter våra noggranna studier av maskiner, arbetstemperaturer och -förhållanden har våra kunder minskat spilloljevolymer (ned till en tiondel), sparat miljonbelopp i onödiga energikostnader, förbättrat hälsan hos personal samt avsevärt minskat miljöpåverkan. Med ökade bytesintervaller och färre maskinfel utgör Oljeanalys idag en viktigt komponent i våra kunders arbete för en både mer ekonomisk och miljösäker verksamhet.
Kontakta Support på telefon: 031-797 55 00 eller via mail: info@ikaros.net