Ikaros Historia

Enligt legenden fängslades lkaros tillsammans med sin fader Daidalos på Kreta, när denne förlorat Kung Minas gunst. När de flydde med hjälp av vingar, sammansatta av örnfjädrar och vax varnade fadern lkaros för att flyga för nära solen, som kunde smälta vaxet. Men lkaros, som var berusad av vingarnas makt och av att behärska luften, kunde inte låta bli att, liksom fåglarna, flyga högre och högre. Genom att inte lyda sin faders råd framstår lkaros som en inkarnation av övermodig djärvhet. Han flög oundvikligen för högt upp mot solen, störtade ner och drunknade i havet som alltsedan kallats lkariska havet.

Vi har tagit namnet från legenden. Likt lkaros och hans fader försöker vi lösa situationer på nya och oväntade sätt. I tanken flyger vi gärna likt lkaros högt och siktar mot stjärnorna. Dock har vi lärt oss av legenden och är noga med att stå med båda fötterna på jorden. Och det har vi gjort sedan 1993 då bolaget grundades och startade med att producera trasor till industrin från vår egen produktion i Oxie.

Flyg högt, sikta mot stjärnorna och se upp för solen. Och stå med fötterna på jorden. Det gör vi på lkaros Cleantech AB.

lkaros Cleantech AB är idag en heltäckande totalleverantör inom Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik, med kontor och lager i Mölndal.