Witre Aktiebolags Integritetspolicy

1. Viktig information och vem vi är

1.1 - Vad är syftet med detta dokument?

Witre Aktiebolag har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för din personliga information. Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur Witre Aktiebolag samlar in och behandlar dina personuppgifter när du korresponderar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt och genom din användning av vår webbplats witre.se inklusive:

  • information du ger när du fyller i formulär på vår webbplats;
  • all information du kan tillhandahålla via vår webbplats när du registrerar dig för att använda vår webbplats, söka efter en produkt, beställa på vår webbplats, delta i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på vår webbplats, delta i en tävling, marknadsföring eller undersökning, lämna kommentarer, feedback, meddelanden och annan information du gör om oss på vår webbplats inklusive bloggar och diskussionsforum och när du rapporterar ett problem med vår webbplats; och
  • information du tillhandahåller under och efter leveransen av produkter eller användning av någon av de tjänster som tillhandahålls av oss och våra koncernföretag.

Detta meddelande gäller alla som använder vår webbplats eller som köper eller använder någon av våra produkter och/eller tjänster. Vi kan uppdatera detta meddelande när som helst.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med andra integritetsmeddelanden eller rättvisa behandlingsmeddelanden vi kan lämna vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är helt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Det här integritetsmeddelandet kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

1.2 - Styrenhet

Witre Aktiebolag (organisationsnummer: 556354-5226) vars registrerade kontor finns på Argongatan 5, 431 53 Mölndal (kollektivt benämnt företag, vi, oss, våra i detta integritetsmeddelande) är den registeransvarige och ansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi håller och använder personlig information om dig. Vi är skyldiga enligt lagen om dataskydd att meddela dig informationen i detta integritetsmeddelande.

Vår webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet information om barn.

Witre Aktiebolag är styrenhet och ansvarig för vår webbplats.

1.3 - Kontaktuppgifter

Våra fullständiga detaljer är:

Fullständigt namn på juridisk person: Witre Aktiebolag

E-postadress: sales@witre.se

Postadress: Box 341, 431 24 Mölndal

Telefonnummer: 031 706 10 80


1.4 - Ändringar av integritetsmeddelandet

Denna version uppdaterades senast i mars 2020 och historiska versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

1.5 - Din plikt att informera oss om förändringar

Det är viktigt att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande till oss.

1.6 - Länkar från tredje part

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. DATAN VI SAMLAR OM DIG

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person från vilken personen kan identifieras. Det inkluderar inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat ihop följer:

2.1 - Identitetsdata inkluderar titel, förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare.

2.2 - Kontaktuppgifter inkluderar postadress, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

2.3 - Finansiell data inkluderar bankkonto och finansiell information, kreditkorts- och betalkortsuppgifter.

2.4 - Transaktionsdata innehåller information om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster du har köpt från oss.

2.5 - Teknisk data inkluderar IP-adress (internetprotokoll) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation och data, webbläsartyp och version, inställning och plats för tidszon, webbläsarens instickstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats.

2.6 - Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.

Användardata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster; information om ditt besök, inklusive den fullständiga URL-klickströmmen (Uniform Resource Locators) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökte efter; svarstider på sidan, nedladdningsfel, besökstid på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och musöversikt) och metoder som används för att bläddra bort från sidan och vilket telefonnummer för att kontakta vårt kundtjänstnummer.

2.7 - Användardata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster; information om ditt besök, inklusive den fullständiga URL-klickströmmen (Uniform Resource Locators) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökte efter; svarstider på sidan, nedladdningsfel, besökstid på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och musöversikt) och metoder som används för att bläddra bort från sidan och vilket telefonnummer för att kontakta vårt kundtjänstnummer.

2.8 - Marknadsförings- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

2.9 - Vi samlar också in, använder och delar Aggregerade data såsom statistiska eller demografiska data för något syfte. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter i lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel samla dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som kommer åt en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller ansluter aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

2.10 - Vi samlar inte in några speciella kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in någon information om brott och brott.

2.11 - Om du inte lämnar personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren för ett avtal som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla de uppgifterna på begäran, kanske vi inte kan utföra det kontrakt vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har hos oss men vi meddelar dig om detta är fallet vid den tiden.

3. HUR SAMLAS DIN PERSONLIGA DATA?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive:

3.1 - Genom direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt- och finansdata genom att fylla i formulär eller genom att motsvara oss per post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du:

3.1.1 - registrera dig för att använda vår webbplats;
3.1.2 - söka efter en produkt eller tjänst;
3.1.3 - gör en beställning på vår webbplats
3.1.4 - skapa ett konto på vår webbplats;
3.1.5 - prenumerera på vår tjänst eller kataloger;
3.1.6 - begära att marknadsföring skickas till dig;
3.1.7 - delta i en tävling, kampanj eller enkät;
3.1.8 - delta i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på vår webbplats;
3.1.9 - lämna kommentarer, feedback, meddelanden och annan information du gör om oss på vår webbplats inklusive bloggar och diskussionsforum;
3.1.10 - när du rapporterar ett problem med vår webbplats;
3.1.11 - ge oss lite feedback
3.1.12 - delta i livechatt på vår webbplats

3.2 Genom automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies (cookies) och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookie policy för mer information.

3.3 - Uppgifter från tredje part eller allmänt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:

3.3.1 - från Information om du använder någon av de andra webbplatserna vi driver eller de andra produkterna vi tillhandahåller;
3.3.2 - från tredje part inklusive affärspartner, underleverantörer inom tekniska tjänster, betalnings- och leveransservice, annonsnätverk, analysleverantörer, leverantörer av sökinformation, kreditreferensbyråer som vi arbetar nära med; och

3.4 - Från tekniska data från följande tredje parter:

3.4.1.1 - analysleverantörer;
3.4.1.2 - annonsnätverk;
3.4.1.3 - sökinformation.

3.5 - Från kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveransservice.

3.6 - Från identitets- och kontaktdata från datamäklare eller aggregat.

3.7 - Från identitets- och kontaktdata från offentligt tillgängliga källor.

4. HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA DATA

4.1 - Vi kommer bara att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

4.1.1 - Där vi behöver utföra kontraktet vi kommer att ingå eller har ingått med dig.
4.1.2 - När det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
4.1.3 - Där vi måste uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet.

Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter på annat sätt än i samband med att skicka direktmarknadskommunikation från tredje part till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss med någon av de kontaktuppgifter/metoder som anges ovan.

4.2 - Syften för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har beskrivit nedan, i tabellformat, en beskrivning av alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi litar på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte som vi använder dina uppgifter för. Vänligen kontakta oss med hjälp av någon av de kontaktuppgifter / metoder som anges ovan om du behöver information om den specifika rättsliga grund som vi litar på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har anges i tabellen nedan.

Syftet/aktivitet Typ av data Laglig grund för behandling inklusive grund av legitimt intresse
För att registrera dig som ny kund (a) Identitet (b) Kontakt Utförande av ett kontrakt med dig
För att fullgöra våra skyldigheter som härrör från alla avtal som ingåtts mellan dig och oss och att: (a) förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss (b) bygga upp en relation med dig (a) Identitet (b) Kontakt (c) Ekonomisk (d) Transaktion (e) Marknadsföring och kommunikation (a) Utförande av ett kontrakt med dig (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att få tillbaka skulder på grund av oss)
För att hantera vår relation med dig som kommer att inkludera: (a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicy (b) Ber dig att lämna en recension eller göra en undersökning (a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Marknadsföring och kommunikation (a) Utförande av ett kontrakt med dig (b) Necessary to comply with a legal obligation (c) Nödvändig för våra legitima intressen (för att hålla våra uppdateringar uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster))
För att meddela dig om ändringar i våra produkter eller tjänster (a) Identitet (b) Kontakt (c) Ekonomisk (d) Transaktion (e) Marknadsföring och kommunikation (a) Utförande av ett kontrakt med dig (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att få tillbaka skulder på grund av oss)
För att göra det möjligt för dig att delta i alla interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det och delta i ett prisdrag eller tävling (a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Användning (e) Marknadsföring och kommunikation (a) Utförande av ett kontrakt med dig (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och växa vår verksamhet)
Att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data) (a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknisk (a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och inom ramen för en affärsorganisation eller gruppomstruktureringsövning) (b) Nödvändig för att följa en juridisk skyldighet
För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten i den reklam som vi tillhandahåller dig (a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Användning (e) Marknadsföring och kommunikation (f) Teknisk Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, växa vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser (a) Teknisk (b) Användning Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara intressanta för dig (a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknisk (d) Användning (e) Profil Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och växa vår verksamhet)
För att registrera din garanti, behandla alla garantikrav som gjorts av dig eller tillhandahålla tjänster enligt garantin (a) Identitet (b) Kontakt (c) Transaktion Utförande av ett kontrakt med dig
Att administrera vår webbplats och för intern utbildning och operationer, inklusive redovisning, administration, felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål (a) Teknisk (b) Användning Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
Att ge feedback till vår personal inklusive att posta kommentarer, feedback, meddelanden och annan information du gör om oss via vår webbplats, på vårt intranät eller andra media. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt, vänligen meddela oss skriftligen (a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknisk (d) Användning (e) Profil Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)

4.3 - Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig val angående vissa användningar av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam.

4.4 - Kampanjerbjudanden från oss

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att skapa en vy över vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver eller vad som kan vara intressant för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar denna marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och i varje fall har du inte avslutat att ta emot den marknadsföringen.

4.5 - Marknadsföring från tredje part

Vi får ditt uttryckliga godkännande innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför Manutan-gruppen för marknadsföringsändamål.

4.6 - Hoppa av

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa bortkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss med någon av kontaktuppgifterna/metoderna som anges ovan.

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av ett produkt-/tjänstköp, garantiregistrering, produkt/serviceupplevelse eller andra transaktioner.

4.7 - Cookies

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör att vi också kan förbättra vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare att vägra alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av vår webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt.

För detaljerad information om cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem, cookie policy.

4.8 - Ändring av ändamål

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem om vi inte anser att vi måste använda dem av ett annat skäl och det skälet är kompatibelt med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya syftet är kompatibel med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss med hjälp av någon av de kontaktuppgifter/metoder som anges ovan.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett oberoende syfte, meddelar vi dig och vi förklarar den rättsliga grunden som gör att vi kan göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. AVSLÖJANDEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 - Vi kanske måste dela dina personuppgifter med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

5.1.1 - Interna tredje parter som anges i ordlistan i slutet av denna politik.
5.1.2 - Externa tredje parter som anges i ordlistan i slutet av denna politik.
5.1.3 - Specifika tredje parter listade nedan:
5.1.3.1 - Affärspartners, leverantörer och underleverantörer för utförande av avtal som vi ingår med dem eller dig;
5.1.3.2 - Leverantörer av analyser och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;
5.1.3.3 - Kreditreferensbyråer för att bedöma din kreditpoäng om detta är ett villkor för att vi ingår ett kontrakt med dig.
5.1.4 - Tredje parter som vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller fusionera med dem.

Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

5.2 - Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

6.1 - Vi kan dela dina personuppgifter med partner utanför EES. Detta kommer att involvera överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster.

6.2 - Vi ser till att dina personuppgifter skyddas genom att kräva att alla våra koncernföretag följer samma regler när du behandlar dina personuppgifter. Dessa regler kallas "bindande företagsregler". För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Bindande företagsregler.

6.3 - När vi överför dina personuppgifter från EES, säkerställer vi att en liknande grad av skydd ges genom att se till att åtminstone en av följande skyddsåtgärder genomförs:

6.3.1 - Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Tillräcklighet för skyddet av personuppgifter i länder utanför EU.
6.3.2 - När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land.
6.3.3 - Om vi använder leverantörer baserade i USA, kan vi överföra information till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de ger ett liknande skydd som personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Sekretessskydd mellan EU och USA.

7. DATA SÄKERHET

7.1 - Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras, används eller får åtkomst på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomst till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att veta. De behandlar bara dina personuppgifter på våra instruktioner och de är underlagt tystnadsplikt.

7.2 - All information du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras med SSL-teknik. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

7.3 - Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

8. DATARETENTION

8.1 - Hur länge kommer du att använda mina personuppgifter för?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter, tar vi hänsyn till mängden, karaktären och känsligheten för personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och med tillämpliga lagkrav.

Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina data: se Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

9. DINA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER

9.1 - Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa rättigheter listas nedan:

9.1.1 - Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om åtkomst till datainsamling"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kontrollera att vi lagligt behandlar dem.
9.1.2 - Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan ha alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig korrigerade, även om vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.
9.1.3 - Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss ta bort eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätten att be oss ta bort eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid din begäran.
9.1.4 - Objekt mot bearbetning av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller sådana från en tredje part) och det finns något med din särskilda situation som gör att du vill göra invändningar mot behandling på denna grund när du känner det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.
9.1.5 - Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier:

9.1.5.1 - om du vill att vi ska fastställa uppgifternas noggrannhet;
9.1.5.2 - där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem;
9.1.5.3 - där du behöver att vi ska ha informationen även om vi inte längre kräver det eftersom du behöver det för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden; eller
9.1.5.4 - du har invänt mot vår användning av dina data men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl att använda dem.

9.1.6 - Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi tillhandahåller dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.
9.1.7 - Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer emellertid inte att påverka lagligheten i någon behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att ge dig råd om detta är fallet när du drar tillbaka ditt samtycke.

9.2 - Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

9.3 - Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

9.4 - Vad vi kan behöva av dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran om att påskynda vårt svar.

9.5 - Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

10. ORDLISTA

10.1 - När vi hänvisar till följande lagliga grund innebär detta:

Legitimt intresse - betyder vår affärs intresse för att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen / produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen mot eventuell påverkan på dig avseende specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Utförande av kontrakt - betyder att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en juridisk eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

Uppfyller en juridisk eller lagstadgad skyldighet - betyder att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en juridisk eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

10.2 - Tredje parter

Interna tredje parter

Andra företag i Manutan Group agerar som gemensamma kontrollörer eller processorer och som är baserade i Frankrike och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och genomför ledarrapportering.

Externa tredje parter

(a) Tjänsteleverantörer som fungerar som processorer baserade som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

(b) Professionella rådgivare som agerar som processorer eller gemensamma kontrollörer inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag med säte i Storbritannien som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster.

(c) HM Revenue & Customs, regulatorer och andra myndigheter som agerar som processorer eller gemensamma kontrollörer baserade i Storbritannien och som kräver rapportering av bearbetningsverksamhet under vissa omständigheter.

(d) Affärspartner som tillhandahåller marknadsföring och analystjänster.