Flödesindikator LiquiMobil SAN

Produkt ref.

  8720-1002
Maila produkt
X
Flödesindikator LiquiMobil SAN
155 kr
193,75 kr (inkl. moms)
1 ST

Beskrivning

Flödesindikator LiquiMobil SAN
Flödesindikatorergerexaktvisuellindikering avflödeshastighetenavvätskor eller gasersom transporterasgenomslanganslutningar. Flödesindikatormedpumphjulfungerar ibåda riktningarnaochialla lägen.Impellernbörjar roteravid en flödeshastighetom150ml / min (vätskor).LiquiMobilflödesindikatortillverkadavSANärfrämstlämplig förkylsystemochhjälper till attminska vattenförbrukningenbetydligteftersomkylvattenflödetkan reglerasbättre.Inte lämpligföraggressiva ämnen.•Förslangar medinnerdiameterav 6 -11 mm•Tryckbeständigupptill2bar• Längdmedgenomföringar88mm,höjd40mm,bredd15mm•Färgkodning- röd•ArbetstemperaturLiquiMobilSANmax.30° C

Teknisk specifikation

Produktinformation Beskrivning
Varunamn Flödesindikator LiquiMobil SAN
Förpackning 1 ST
Teknisk specifikation Beskrivning
Färg Röd
Material SAN
Mått 88x15x40 mm
Volym 0.03
Vikt 0.2