Oljeanalys

En tjänst för optimering, besparing och minskad miljöpåverkan

Vår laboratorieanalys är som ett blodprov, där både oljans effektivitet kan övervakas, och även hur en maskin mår. Genom att noggrant analysera oljan kan man få reda på hur ändamålsenlig den är under just de maskinella förhållanden den verkar.

Därefter föreslår vi bättre alternativ, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Även livslängd och tillsatser analyseras, vilket påverkar påfyllnings- och oljebytesbehov.

Lägesanalys/fallstudie
Tillsammans går vi igenom era behov och vad ni dagsläget använder.

Rådgivning
Utifrån lägesanalysen föreslår vi förbättringar och bättre produktval.

Oljeanalys
Vi laboratorietestar era smörjmedel och analyserar effektivitet samt maskinhälsa.

Produktval
Vi hjälper er att optimera ert sortiment, era kostnader och er miljöpåverkan.