Spillskyddsarbete™

Systematiskt Spillskyddsarbete™ är en metodik utvecklad av Ikaros® som bygger på samma tankesätt som vid arbete med brandskydd eller arbetsmiljö.

Metodiken tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er arbetsplats. Vi genomför riskbedömning och hjälper er att skapa rutiner för bättre miljösäkerhet. Genom specialkompetens, standard och metod underlättar vi arbetet, höjer miljösäkerheten och minskar kostnader.

Riskidentifiering

Spillskyddsexperter genomför en miljörond där vi tittar på verksamhetens risker och riskkällor.

Riskbedömning

Utifrån vår bedömning tittar vi på lämpliga åtgärder ur hälso- och miljöskyddsperspektiv.

Åtgärder

Ikaros® föreslår riskreducerande åtgärder, såsom spillredskap, utbildningar och rutiner.

Implementering

Verksamheten inför åtgärder i samarbete med Ikaros®.

Besiktning

Ny bedömning av risknivå genomförs.

Uppföljning

Ikaros® bistår med årlig besiktning och utbildning av personal.

Spillskydd för tillbud/olycka

Rätt spillredskap skyddar personal, miljö och egendom.

Alla vet var ändamålsenliga brandredskap förvaras, och hur de används. Detsamma gäller tyvärr inte spillredskap – trots att spill är mycket vanligare än brand. Ikaros utrustar och dimensionerar därför boxar, skåp och väskor utifrån vilka kemikalier och volymer som hanteras i närheten. Produkterna placeras synligt och lättillgängligt i riskområden.

Se spillskyddsprodukter

Utforska våra kategorier inom spillskydd

Spillskydd omfattar produkter för att förhindra och minska olje- och kemikaliespill. Här ingår allt nödvändigt för att skapa en säker och miljövänlig arbetsplats avseende hälsa, egendom och miljö.

Sorbenter

Granulat

Förvaring & invallning

Spillkit

kontaktperson

Behöver ni se över ert spillskyddsarbete?

Vi ger råd och ser över så att ni har rätt produkturval till rätt användningsområde.

031-797 55 00 info@ikaros.net